Errata

I denna errata sammanfattar vi de fel som upptäckts i första upplagan av boken.

3.12: B

3.23: C

4.17: B

4.24: A

8.2: a^2 b^6 c^8

8.11: -1

8.17: A

11.3: C

11.17: C

14.23: 1200 %

20.9: E

20.22: E

Problem 4.20 (s.68): 31

Problem 8.24 (s.127): 103